top of page
6.jpg

Louise Stiernström är hållbarhetsutvecklare, pedagog och konstnär inriktad på Inkludering, Arbetsmiljö, Human Resources och Kulturtransformation. Hon har erfarenhet av att leda och vara del av både små och stora utvecklingsprojekt inom olika branscher och att tillföra värde såväl direkt i personnära utväxling som indirekt i verksamhetsutvecklande aktiviteter. Hennes arbete involverar individuella och kollektiva processer, eftersom hon syftar till att föra kunskap, teknik och metoder från olika discipliner samman för att frigöra potential.  

 

I sin konstnärliga praktik arbetar hon med platsspecifika installationer och aktionsforkning inriktad på flow. Det är en fortlöpande utforskning för att få större förståelse för konstens existentiella sida och dess förmåga att uppnå transformation inom betraktaren / och utövaren. Det är parallellt en utveckling av "berättelse" och universellt språk som inte kräver kunskap utan rhizomatiskt berör.  

 

"Att lära av varandra, med varandra,
för varandra"

© 2024 Louise Stiernström All Rights Reserved

bottom of page